hvad er konstitueret dommer

Hvad er en konstitueret dommer?

Er du nysgerrig på det danske retssystem, har du en verserende eller vil du måske gerne udnævnes til dommer? uanset om du falder ind under en af disse tre kategorier eller måske en helt fjerde, så er du havnet det helt rigtige sted. Her kan du nemlig læse meget mere om, hvad en dommer er, hvordan titlen opnås og hvad “konstitueret dommer” betyder. En dommer er en embedsmand, der ved en domstol udøver den dømmende magt. Dette gøres normalt ved at der foretages en domstols forhandling, eller hvad man i daglig tale kalder en retssag, hvor dommeren slutvis afsiger en dom. Denne artikel handler overvejende om det juridiske system i Danmark herunder, hvad en konstitueret dommer er.  

Sådan fungere de forskellige domstole og dommerstillinger i Danmark 

I Danmark har vi tre forskellige slags dommere og deres betegnelser er dommer, landsretsdomme og højesteretsdommer, alt efter hvilken domstol den pågældende dommer virker under. Det kræver uddannelse og dernæst udnævnelse at blive dommer og det er uanset, hvilken domstol dommeren skal virke i. Den uddannelse det kræver, at blive dommer er cand.jur. og det skal tages og gennemføres på et af universiteterne i København, Århus, Aalborg eller Odense. Det er typisk, erfarne embedsmænd fra justitsministeriet eller for eksempel en juridisk assistent fra retten, som kaldes en retsassessor, der udnævnes til at blive dommer. Du kan blive udnævnt som dommer ved, at dommerudnævnelsesrådet laver en indstilling til hendes kongelige højhed Dronning Margrethe og derefter udnævnes dommeren af dronningen. Hvis du skal gøre karriere, så har det altid fungeret lidt som et hierarki i domstolene. Her fungerer det sådan, at man først bliver udnævnt til dommer i byretten, dernæst landsretsdomme i landsretten og til sidst højesteretsdommer i højesteretten. I dag bliver dette dog lejlighedsvis suppleret med folk udefra, såsom advokat eller fremtrædende juridiske forskere.  

Hvad skal man gøre før man kan udnævnes til dommer i byretten eller landsretten? – konstitueret dommer 

Det hele kan godt være lidt indviklet, men giver egentlig sig selv, hvis man tænker lidt over det. Der er by og hvad er højere end by, jamen det er land og det højeste er det højeste. På den måde kan du bedst muligt huske rækkefølgen i hierarkiet og hvordan det fungere. Men hvordan bliver man så udnævnt som dommer? før du kan blive indstillet til dronningen af dommerudnævnelsesrådet, så skal du altså først og fremmest være konstitueret dommer. Men hvad er en konstitueret dommer så? Når du skal blive udnævnt som dommer i by- eller landsretten, så skal din egnethed bedømmes. Bedømmelsen af egnetheden ligger på skuldrene af landsretten. Der er en prøveperiode på 9 måneder, hvor man skal arbejde på lige kår med landsdommerne. Det er i denne periode, hvor man er en konstitueret dommer. En tidsbegrænset ansættelsesperiode hedder også en konstitution og deraf navnet konstitueret dommer. Det var den korteste og mest forståelige beskrivelse af, hvad en konstitueret dommer er. Med denne artikel er du forhåbentligt blevet klogere på emnet og det har måske givet et mere klart billede af, hvad en konstitueret dommer er og hvordan det danske retssystem hænger sammen.